Med en tom kassa är det svårt att betala räkningar

Butiksdöd är ett begrepp som allt fler har kommit att höra talas om och söker du efter ordet på internet så kommer du att hitta massor av exempel på företag som inte längre existerar. Men hur kommer det sig att den ena butiken efter den andra lägger ner? Det handlar om enkel matematik och när utgifterna överstiger inkomsterna är det svårt att få en butik att överleva! Vad kan man då göra för att undvika att hamna i den situationen? Här får du några tips av oss. 

1. Öka inkomsterna

Genom att få fler kunder kommer du att öka dina inkomster. Det går också att höja priser, men det är en farlig väg att gå. Höjer man för mycket blir varorna inte längre attraktiva och man kommer istället att förlora kunder. En tandborste som säljs för 100 000 kronor är det ingen som köper. 

2. Minska utgifterna

Byt leverantörer, förhandla om hyran eller se över om du verkligen behöver all personal. genom att sänka de utgifter du har i ditt företag så kan du överleva. Även här är det viktigt att inte kapa för mycket. Bra personal är till exempel svår att få tag i och jättedyr att utbilda. 

3. Ta ett lån

Om det är tillfälliga problem som gör att du inte kan betala dina räkningar så kan du överväga ett lån. Glöm inte att ett lån ska betalas tillbaka. Hos Företagslåneguiden kan du läsa mer om hur det fungerar, och också hitta den typ av lån som passar ditt företag bäst. 

9 Feb 2020