Det är viktigt att kunna vissa saker!

I livet, både på det personliga planet och i arbetslivet så är det viktigt att ha vissa kunskaper. En kunskap fler borde skaffa sig är hur man utför HLR och hur man använder en hjärtstartare. Det är alldeles för få som faktiskt vet hur man gör. Ju fler som tar en hlr utbildning, ju fler kan räddas. Med en hlr utbildning får man de kunskaperna man behöver för att rädda en annan människa! Det går att ta en sådan kurs på egen hand, eller få den via sin arbetsgivare. På en hlr utbildning brukar det även nu mer ingå att lära sig hantera en hjärtstartare. 

Vad kan du om det börjar brinna?

Bränder, det är inget roligt. Vet du vad du ska göra om det börjar brinna? Det är inte alla som klarar av att tänka rationellt när det sker. En brandskyddsutbildning kan vara bra, särskilt om du har ett yrke där det oftare är risker till att det börjar brinna. Det är bra att lära sig varför det kan börja brinna, så väl som att det är bra att veta hur man gör när det väl har börjat brinna.

Lär för livet

När man gick i skolan, så lärde man sig ofta saker, för nästa prov eller förhör. När man är vuxen och går en brandskyddsutbildning, eller en ubildning i hlr så gör man det för att man vill kunna dessa saker och det för livet så att säga. Dessa kunskaper fastnar på ett bättre sätt.

12 Jan 2018