Jobba på rätt sätt

Alla yrken har sina egna arbetsmetoder. Många gånger krävs det att man jobbar ergonomiskt för att spara på sin egen kropp. Främst gäller det i yrken där det förekommer tunga lyft, men även de som jobbar på kontor bör tänka på ergonomi. För de som jobbar på lager kan det vara bra att ha en staplare, truckar och andra saker, som underlättar förflyttning av tunga saker. Många gånger är det stora pallar, med saker på som väger en hel del. Att försöka flytta dem på egen hand är inte bra. Då kan det vara en god idé att använda sig av elektrisk staplare som ett exempel, men även lyftvagnar och annat. 

Var rädd om din kropp

Om man inte jobbar ergonomiskt så kan det leda till att man får förslitningsskador, som i sin tur leder till att man blir sjukskriven och inte kan göra något alls. Många som jobbar fel, vrider och vänder kroppen på sådant sätt att de inom kort kommer att ha slitit ut sig själva. Om man ser till att arbetsplatsen står för hjälpmedel så kan man jobba på ett mycket bättre sätt. Sedan gäller det även att använda sig av det som finns att tillgå. Så man inte struntar i dem och kör på, på egen hand ändå. Kroppen ska hålla många år, så var rädd om den och tänk hela tiden på att jobba ergonomiskt, så mår den bra mycket bättre, och det längre.

28 Jul 2018